20
січня
2016

Книги для виховання толерантності

Книги для виховання толерантності

 Ідея толерантності має давню історію. Ще у XVIII ст. слово «толерантність» поширилося завдяки Вольтеру, який у «Трактаті про віротерпимість» писав: «Всі вірування повинні мати можливість для існування, і верхом божевілля слід вважати переконання, що усі люди мають однаково думати про відсторонені предмети». Слово «толерантність» чи його аналог існують майже в усіх мовах. В англійській мові «tolerance», «toleration» є «готовністю і здатністю без протесту сприймати людину чи річ», у французькій «tolerance» це «повага свободи іншого, його способу мислення, поведінки, політичних чи релігійних поглядів». У китайській мові бути толерантним означає «дозволяти, допускати, виявляти великодушність щодо інших».

 Останні роки помітною стала тенденція до змін не тільки і не стільки змісту гуманітарної освіти, як її методології. Стало зрозуміло, що ефективного формуючого впливу історії, суспільствознавства, права чи інших суспільних дисциплін на особистість підлітка можна досягнути лише переглянувши набір методик і форм роботи, які використовуються. Нові підходи базуються на тому, що самі технології мають бути такими, що активно впливають на дитину, мимоволі формують певні суспільні навички: ділової успішної комунікації, взаємодії у групі, поваги до чужої думки, критичності мислення, толерантності у відносинах… 

 Поширенню саме таких технологій навчання має сприяти проект «Українські книжки для виховання толерантності». Проект здійснюється за підтримки програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів, Дому Анни Франк та Фонду проектів центрально- та східноєвропейського книговидавництва.

 Загальна мета проекту – протидія дискримінації, ксенофобії та антисемітизму, формування толерантності та поваги до інших через пропагування і розповсюдження книжок у системі освіти та для широкого загалу. 

 

550009
J Ti Vin
550007
Vihovuemo

Теги віртуальна виставка толерантність

Go to top